Stopień lekki dawniej grupa III

Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – choroby zakaźne
Proteza kończyny – serwis
Edukacja
Turnusy rehabilitacyjne
Sprzęt rehabilitacyjny
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier w komunikowaniu się
Likwidacja barier technicznych
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Oprocentowanie kredytu bankowego
Szkolenie organizowane przez PUP

Stopień umiarkowany dawniej II grupa

Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – choroby zakaźne
Oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu ruchu
Oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu słuchu
Prawo jazdy
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny – szkolenia
Proteza kończyny
Proteza kończyny – serwis
Opieka dla osoby zależnej
Edukacja
Turnusy rehabilitacyjne
Sprzęt rehabilitacyjny
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier w komunikowaniu się
Likwidacja barier technicznych
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Oprocentowanie kredytu bankowego
Szkolenie organizowane przez PUP

Stopień znaczny dawniej I grupa

Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – choroby zakaźne
Oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu ruchu
Oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu słuchu
Prawo jazdy
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny – szkolenia
Sprzęt elektroniczny – serwis
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
Wózek inwalidzki lub skuter – serwis
Proteza kończyny
Proteza kończyny – serwis
Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
Opieka dla osoby zależnej
Edukacja
Turnusy rehabilitacyjne
Sprzęt rehabilitacyjny
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier w komunikowaniu się
Likwidacja barier technicznych
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Oprocentowanie kredytu bankowego
Szkolenie organizowane przez PUP

Orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 r.ż.

Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – choroby zakaźne
Oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu ruchu
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny – szkolenia
Sprzęt elektroniczny – serwis
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
Wózek inwalidzki lub skuter – serwis
Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
Turnusy rehabilitacyjne
Sprzęt rehabilitacyjny
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier w komunikowaniu się
Likwidacja barier technicznych
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika