STRONA GŁÓWNA

Dofinansowania PCPR PFRON Aktywny Samorząd 2024 wózki inwalidzkie elektryczne skutery przystawki do wózków inwalidzkich

W sytuacji w której konieczny jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego można zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z prośbą o dofinansowanie. Kryterium głównym, którym kieruje się PCPR, jest wysokość średniego dochodu, przypadającego na członka rodziny w w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek. Sklep medyczny – Warszawa oferuje specjalistyczny sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny wózki inwalidzkie elektryczne

Dofinansowania wózki inwalidzkie elektryczne

 • Dofinansowania PCPR do sprzętu rehabilitacyjnego ortopedycznego wózki inwalidzkie pionizatory

Ubiegając się o dofinansowanie należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie
 • udokumentowane dochody
 • dokument potwierdzający przyszły zakup
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • kserokopię zlecenia lekarskiego

Aktywny samorząd 2024

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, umożliwiający kontunuowanie programu.

Fundusz ponownie zagwarantował bardzo wysoki budżet na realizację programu!

W bieżącym roku wynosi on 191,03 mln zł (w 2021 roku wynosił 189,62 mln zł).

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2023 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2024 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
 2. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanieWnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022 r.
  Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.