Dofinansowania NFZ PCPR PFRON Aktywny Samorząd

Dofinansowania PCPR PFRON Aktywny Samorząd

W sytuacji w której konieczny jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego można zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z prośbą o dofinansowanie. Kryterium głównym, którym kieruje się PCPR, jest wysokość średniego dochodu, przypadającego na członka rodziny w w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek.

Dofinansowania wózki inwalidzkie elektryczne

 • Dofinansowania PCPR do sprzętu rehabilitacyjnego ortopedycznego wózki inwalidzkie pionizatory

Ubiegając się o dofinansowanie należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie
 • udokumentowane dochody
 • dokument potwierdzający przyszły zakup
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • kserokopię zlecenia lekarskiego

 

Aktywny samorząd w 2021 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.

Z dokumentem  „Kierunki działań (…) w 2021 roku”, będącym załącznikiem do uchwały
nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r. można zapoznać się TUTAJ

Fundusz ponownie zagwarantował bardzo wysoki budżet na realizację programu!

W bieżącym roku wynosi on 189,62 mln zł (w 2020 roku wynosił 180,79 mln zł).

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć
już od dnia 1 marca 2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON
w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);